Forum för föräldrar till afrosvenska barn grundades i september 2012, som en löst sammanhållen diskussionsgrupp på Facebook. Vårt forum är politiskt obundet och privat. Vi fokuserar på afrosvenska barns rättigheter och utveckling – och stöd till deras föräldrar.

Våra medlemmar är en mycket blandad grupp av föräldrar från hela Sverige (och flera andra nordiska länder) med olika bakgrund, förutsättningar, familjekonstellationer, politiska åsikter och halter av melanin i huden. Det vi har gemensamt är att vi alla är föräldrar till just afrosvenska barn och ungdomar. I forumet har vi kunnat dela tips om allt från hur en sköter afrohår till hur vi hittar litteratur, film och positiva förebilder för våra barn.

Men forumet startade faktiskt ursprungligen för att samla diskussionerna om hur fenomenet ”blackface” påverkar afrosvenska barn.

Ni kanske minns den tecknade barnfilmen som hade premiär under hösten 2012 och innehöll en figur som kallades Lilla Hjärtat? Stark kritik riktades från afrosvenskar mot hur figuren framställdes, för att den liknade ett stereotypiskt och rasistiskt så kallat ”blackface” eller en ”pickaninny” (läs mer om uttrycken på sajten Bilders Makt), och en debatt om hur detta påverkar barn inleddes på Facebooksidan till den biograf som visade filmen. Efter ett tag bildades en separata diskussionsgrupp som fick namnet Forum för föräldrar till afrosvenska barn. I gruppen fortsatte diskussionerna, föräldrarna protesterade gemensamt mot filmen om Lilla Hjärtat och deltog även i debatten om de rasistiska stereotyper som ledde till en utgallring av serieböckerna om Tintin från Kulturhusets barnavdelning, en åtgärd som väckte så mycket debatt att den konstnärlige ledaren tvingades göra avbön och avgå och böckerna flyttades tillbaka från vuxenavdelningen. Seriefiguren Lilla Hjärtat däremot, drogs tillbaka av den tecknare som skapat henne, meddelade förlaget i november 2012.

Diskussionerna om ”blackface” pågick hela 2012. Redan i april fick en tårta av konstnären Makode Linde, ett bakgverk som han själv kallat ”Painful Cake”, stor uppmärksamhet över hela världen med inslag i både CNN och Al Jazeera. Tårtan var skapad för Konstnärernas riksförbunds jubileumsfirande på Moderna Museet, täckt av svart marsipan och hade formen av en svart kvinnas kropp. Huvudet gestaltades av konstnären själv, sminkad i blackface. Sveriges dåvarande kulturminister fick äran att skära upp den första biten ur den kolsvarta tårtkroppens underliv, med ett snitt som blottlade en blodröd insida, samtidigt som konstnären oväntat började skrika hjärtskärande. Kulturministern försökte skämta bort det hela genom att mata konstnären, men medan de övriga i rummet också började ta för sig fortsatte skriken och det hela videofilmades. Resultatet blev en YouTube-video som många tyckte var oerhört stötande, där skriken från tårtan/konstnären ekade i ett rum fullt av enbart vita människor. Konstnären själv skrev om sin konst några dagar senare i Aftonbladet och tillbakavisade alla anklagelser om rasism. Men i senare intervjuer talar han också om att han lärt sig mycket av debatten.

Genom gruppen ”Forum för föräldrar till afrosvenska barn” fick debatten om både ”blackface”, seriefigurer och konst ny kraft, men samtidigt var debattklimatet ett tag både utanför och inne i forumet väldigt hårt. Forumet har vuxit sedan dess, ändrat karaktär några gånger och knoppats av. Många kontakter har knutits, många har varit med och många hoppat av men flera har också kommit tillbaka igen. Idag är forumet mer av en stödgrupp för sina medlemmar än en debattgrupp, men eftersom fokus är afrosvenska barn är det ändå oundvikligt att frågor om rasism, olika behandling (diskriminering) i skola, förskola och samhället i stort kommer upp i forumets diskussioner.

Under våren 2020 har forumet fyllt en viktig roll. Efter mordet på George Floyd och Black Lives Matter-demonstrationerna i USA har behovet av stöd varit extra stort. Många föräldrar har arbetat och studerat hemifrån, spenderat mycket mer tid än annars tillsammans med sina barn och har känt ett behov av att kunna bygga nätverk och motverka rasism online. Kunskap om hur vi kan prata med våra barn om rasism, vithet och privilegier har plötsligt blivit en extra viktig fråga för alla forumets föräldrar. Ännu en gång har forumets föräldrar ställt sig bakom ett upprop, den här gången mot rasism och diskriminering i skola och förskola, på grund av hudfärg eller etnicitet.

Vi samarbetar digitalt med en rad andra organisationer och nätverk, och har initierat kampanjen #enskolafrifrånafrofobi – under samlingsnamnet Föräldranätverket.

***

Vi tänker också att det är dags att samla och publicera åtmistone en del av den kunskap våra medlemmar delat med sig av under de åtta år forumet funnits, så att denna blir mer lättåtkomlig. Den sajt du just nu besöker är alltså vår nya arena för kunskap, fakta och familjeinriktade tips med fokus på afrosvenska barn och deras föräldrar.

Våra sociala medier hittar du länkar till här på sajten.
Vår officiella sida på facebook hittar du här: https://www.facebook.com/FFFABofficial/

***

Om Föräldranätverket – för #enskolafrifrånafrofobi och rasism.

Vi vill arbeta för att motverka och förebygga rasism och diskriminering i skola och förskola.

Vi vill arbeta för att medvetandegöra pedagoger, huvudmän, skolpolitiker och föräldrar om den rasism som förekommer i skolan och hur vi kan arbeta tillsammans för att motverka och förebygga den.

Vi vill också arbeta för en öppen diskussion om vithetsprivilegier, etnicitet och rasifiering. Göra det möjligt att prata om de här frågorna och våra individuella positioner på stegen av privilegier utan att vita känner sig attackerade, slår ifrån sig och säger “jag är inte rasist”. Fokus ska ligga på de utsattas upplevelse.

Vi anser att skolan ska vara en plats där alla elever känner sig välkomna oavsett bakgrund : etnicitet, ursprung, religiös övertygelse, funktionsvariationer, kön eller sexuell läggning.

Vi som står bakom föräldranätverket är Forum för föräldrar till afrosvenska barn, i samarbete med en rad andra aktörer.

***

FAB