Rapporter

Afrofobirapporten

Så här skriver Mångkulturellt centrum om rapporten: ”Samma land men olika villkor!” ”2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) den kartläggning och kunskapsöversikt som gjorts om afrofobi och afrosvenskarnas situation, till Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag. Kunskapsöversikten [… forts]

Rapporter

”Att färgas av Sverige”

Studien Att färgas av Sverige publicerades 2007 av den dåvarande DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (en myndighet som senare lades ner och ersattes av Diskrimineringsombudsmannen som hanterar alla grunder för diskriminering). Så här skrev DO [… forts]