”Att färgas av Sverige”

Studien Att färgas av Sverige publicerades 2007 av den dåvarande DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (en myndighet som senare lades ner och ersattes av Diskrimineringsombudsmannen som hanterar alla grunder för diskriminering). Så här skrev DO Katri Linna i sitt förord till studien, när den gavs ut:

***

”För 25 år sedan kom det ut en pocketbok med titeln ”Afrikaner i Sverige” (SIV Pocket, 1983) i vilken vuxna svarta med afrikansk bakgrund beskriver sitt möte med Sverige. Ständigt närvarande i de berättelserna är upplevelsen av rasism och diskriminering, och en påtaglig brist på kunskap och insikt i det svenska samhället om Afrika och svarta. När nu Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 25 år senare genom en extern forskargrupp får tillgång till unik kunskap om hur unga svarta i Sverige upplever rasism och diskriminering framstår situationen som relativt oförändrad. Stereotypa föreställningar och fördomar återkommer. Hudfärgen och den afrikanska bakgrundens betydelse och tabubeläggningen av frågan är också nu närvarande. Denna insikt gör det särkilt angeläget att nu utmana okunskapen och betona det gemensamma ansvar som allmänheten och olika samhällsaktörer har för att förbättra situationen för gruppen.”

***

Och så här såg det ut på hemsidan:

”Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige”

Framsida till rapporten Att färgas av Sverige.

  • Utgivningsår: 2007
  • Utgiven av: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
  • Antal sidor: 62

”Vilka typer av rasism och diskriminering upplever ungdomar och unga vuxna med afrikansk bakgrund i Sverige? Var äger den rum? Vilket stöd har ungdomarna? Vilka är deras strategier för att hantera diskriminering och vardagsrasism? Det är några frågor som ställdes i denna kvalitativa undersökning om upplevelser av rasism och diskriminering bland ungdomar och unga vuxna med afrikansk bakgrund i Sverige,

Ungdomarna i forskningsstudien beskrev vad det innebär att tidigt i livet få uppleva att man är annorlunda. De berättade om ett utanförskap genom avvisande attityder från omgivningen och om hur det är att vara en synlig minoritetsgrupp i ett vitt majoritetssamhälle. De beskrev hur de upplever att ständigt få den egna integriteten ifrågasatt. Det handlade om allt från diskriminering i vardagen till rasistiskt motiverade hatbrott.

Totalt 33 ungdomar och unga vuxna i åldern 15 till 31 år deltog i studien. Den genomfördes genom intervjuer i fokusgrupper och individuellt. Publikationen togs fram av en forskargrupp på uppdrag av den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde 31 december 2008.”

***

Att färgas av Sverige (pdf)