Uttalande om visitationszoner – till regeringen och riksdagens ledamöter

svart ung person visar stopptecknet i neonljus utomhus
Afrosvenska föräldrar säger "Stoppa visitationszoner". FOTO: SHVETS production Pexels.com

TILL REGERINGEN och den svenska riksdagens ledamöter.
2024-02-20 • från FAB, ASR, BLM Sweden

Vi och våra barn är väldigt oroliga över konsekvenserna av det förslag om visitationszoner som regeringen har tagit fram, eftersom det innebär att barn under 15 år utan åldersgräns nedåt ska kunna stoppas och visiteras av polis utan brottsmisstanke. Vårt nätverk organiserar flera tusen föräldrar till afrosvenska barn. Vi har olika bakgrund, hudfärg och familjemodeller, det vi har gemensamt är att vi är föräldrar till afrosvenska barn. 

Vi anser att polisen redan har tillgång till de tvångsmedel de behöver för att stoppa och visitera vem de vill. Sverige behöver inte fler nya lagar som ger polisen rätt att inskränka vanligt folks mänskliga rättigheter och frihet att röra sig på gator och torg.

Vi vill därför uppmana dig som sitter i riksdagen och kan rösta om förslaget till ny lagtext om visitationszoner att yrka på att lagförslaget ska läggas vilande – i väntan på en fördjupad utredning av både lagligheten och konsekvenserna, särskilt av hur lagförslaget harmonierar med Barnkonvention och diskrimineringslagstiftning. 

Det behövs bara att tio ledamöter yrkar på vilande! Och annars rösta NEJ! 

Vi som är föräldrar till barn som “rasifieras” – det vill säga identifieras som “icke-vita” och “icke-svenska” av det svenska majoritetssamhället – ser och hör dagligen om hur både våra egna och våra vänners barn blir utsatta för olika former av rasism, samt hårdhänt visitering och traumatiserande frihetsberövanden av polis, där det är tydligt att deras utseende varit avgörande för att polisen velat visitera dem. När detta gång på gång drabbar skötsamma unga afrosvenska killar och även tjejer som inte har begått några brott, då reagerar vi. Något är allvarligt fel i hur polisen väljer ut vilka de ska visitera. Hur mycket värre kommer det att bli för våra barn om det nya lagförslaget om visitationszoner går igenom?

Våra barn möter redan rasism dagligen på många olika ställen, i skolan och ute i samhället, tillsammans med vänner, i kollektivtrafiken, på väg till eller från skola eller fritidsaktiviteter som fotboll eller läxläsning. Det är en ständig stress både för barnen och oss föräldrar.  

Så här berättar en av våra föräldrar om varför hon inte vågar låta sin son åka ensam till och från skolan: Han har redan varit med om en obehaglig upplevelse då han var med när hans pappa, utan redogörelse för varför/vad misstanke grundade sig på, blev stoppad & genomsökt. Det var enormt obehagligt för honom att lyssna på hur hans pappa förnedrades av polisen – och han sa själv efteråt att de var dumma & sa dumma saker om att att pappa är brun. Han är efter detta rädd för polisen – som ska vara en trygghetsfaktor.”

En annan förälder säger att hon “märker att det skapas negativ uppmärksamhet kring min dotter (nyss fyllda 11) så fort jag lämnar henne en stund och hon ser ut av vara ensam.. (på Coop till exempel eller i vilken butik som helst). Då börjar personal cirkulera kring henne och även ordningsvakter kommer fram. Min dotter är dessutom ganska ”kaxig” och har attityd, har varit med om mängder av trauman i tidig ålder så hon skulle kunna reagera explosivt. Jag är fullständigt livrädd för den nya lagen och är övertygad om att hon kan bli inplockad för visitation trots att hon är tjej. Tror det är skillnad kring ”hur svart” man är också tyvärr.”

Vi som är föräldrar till barn som utsätts för rasism måste prata med våra barn tidigt om vad rasism är, att de kan bli utsatta för den och att det aldrig är deras fel när de blir utsatta. Den nya lagen kommer tvinga oss att lika tidigt prata med våra barn om att de kan bli stoppade av polis på grund av sitt utseende och berätta för dem att detta inte är deras fel, samt förklara hur de ska bete sig om detta händer för att de inte ska bli skadade eller frihetsberövade. Det skrämmer våra barn att de kan bli stoppade av polis på grund av hur de ser ut. Vad vi än säger väcker det känslan hos dem av att inte vara accepterade i vårt samhälle och av att polisen inte är till för att skydda dem.

Att utsättas för upprepade traumatiserande ingripanden under uppväxten ger våra barn en känsla av att de på grund av sitt ursprung blir sedda som kriminella och mindre värda än andra barn. Ett systematiskt misstänkliggörande inger en känsla av utanförskap och ökar risken för våra barn att dras in i kriminalitet snarare än minskar den, enligt våra erfarenheter.

Titta gärna på den här korta videon med svenska ungdomar som rasprofilerats av polis:

Vi har redan en lag om inre utlänningskontroll i gränsnära områden, som är tänkt att ge polisen rätt att stoppa och visitera barn så unga som 6 år om de misstänker att barnet saknar uppehållstillstånd och om barnet inte kan uppvisa pass eller annan identitetshandling som bevisar rätten att befinna sig i Sverige. Hur ska polisen avgöra vem som inte har uppehållstillstånd? Risken för diskriminering är uppenbar. Våra barn har inte passet med sig när de går till skolan. 

I det senaste förslaget, om visitationszoner, finns ingen nedre gräns alls för hur litet ett barn får vara för att kunna stoppas och visiteras. Det här skrämmer oss föräldrar.

Lokalpolisen Martin Lazar anser att på lång sikt behöver polisen jobba med relationerna och bygga upp allmänhetens förtroende, det gör man inte genom att visitera för brett, det säger han till Polistidningen. För det finns en risk att förtroendet kan förstöras väldigt snabbt. 

Regeringen har framhållit att Danmark använt visitationszoner för att minska kriminalitet, men glömmer då att danskarna har arbetat med starka sociala insatser på helt andra sätt än vad Sverige har gjort för att få in unga på andra spår än kriminalitet. Bland annat har Danmark arbetat riktat med att hjälpa ungdomar att klara skolan och få enklare jobb efter avslutade studier – medan det i Sverige är ett faktum att tusentals barn och unga varje år går ut ur grundskola och gymnasie utan fullständiga betyg, trots att de har förutsättningar att klara målen. Hur många av dessa ungdomar hamnar i farozonen för att dras in i kriminalitet på grund av att de inte kan varken plugga vidare eller få jobb och står utan skyddsnät? 

Stå upp för allas lika rätt att kunna röra sig fritt i vardagen, utan att bli utsatta för rasprofilering, diskriminering och traumatiserande frihetsberövanden! 

Säg nej till lagförslaget! Yrka att det ska läggas vilande!

Forum för föräldrar till afrosvenska barn
Afrosvenskarnas riksorganisation
Black Lives Matter Sweden