Afrofobirapporten

Så här skriver Mångkulturellt centrum om rapporten:

”Samma land men olika villkor!”

”2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) den kartläggning och kunskapsöversikt som gjorts om afrofobi och afrosvenskarnas situation, till Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag. Kunskapsöversikten visar bl.a. att det offentliga rummet är en hotfull plats för många svenskar med afrikansk bakgrund.

Uppdraget som tilldelades MKC av Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsministern har resulterat i rapporten ”Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige”.

– Det råder brist på både forskning, kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida för att bekämpa afrofobin. Rapporten redovisar en skrämmande hög andel afrofobiska hatbrott i Sverige. Vi lever i samma land, men på olika villkor och det är inte acceptabelt, säger Leif Magnusson, verksamhetschef på Mångkulturellt centrum.

Afrosvenskar är klart överrepresenterade när det gäller utsatthet för hatbrott. En hög andel utgörs av våldsbrott, särskilt fysiskt våld, och äger rum på allmän plats, på skolor och arbetsplatser, i bostadsområden, i affärer och på restauranger. Det offentliga rummet är med andra ord en hotfull plats för många afrosvenskar, vilket begränsar afrosvenskars handlingsutrymme och rörelsefrihet både som individer och samhällsmedlemmar.

Rapporten belyser en rasism som för många afrosvenskar är vardag, men som det sällan talas om i politiska sammanhang. I den finns även en rad rekommendationer till regeringen, tillsammans med en översikt över ett antal organisationer och nätverk som är engagerade i afrosvenskars rättigheter utifrån ett jämlikhets- och demokratiperspektiv.”

Hämta rapporten (pdf)

English summary of the report (pdf)