Guide till onlineutbildning om rasism, diskriminering och kränkningar

tre kvinnor med datorer
Foto: Christina Wocintech

Välkomna till våra kunskapssidor! Här hittar du en samling länkar till ideella, professionella och offentliga aktörer som arrangerar utbildningar, presenterar checklistor, videor, eller berättar vad den som arbetar i skolan är skyldig att göra för att motverka och åtgärda kränkningar och diskriminering.

Vårt urval gör inga anspråk på att vara heltäckande, men de resurser vi länkat till är alla trovärdiga och professionella aktörer, har bra upplägg och är absolut värda att lägga tid på för pedagogisk personal på förskola eller skola. Vi vill särskilt nämna några, som du hittar mer information om längre ner i artikeln.

Filmen ”Raskortet” är en mycket stark berättelse, där afrosvenskar med egna ord berättar om sina upplevelser av rasism i Sverige. Filmen är en knapp timme lång. Det finns en lärarhandledning och filmen är lämplig för pedagoger och ungdomar från 13 år och uppåt. Scrolla nedåt och läs mer.

Onlinekursen ”Att motverka rasism i skolan och förskolan” är ett bra läromaterial för pedagoger i en serie korta videoavsnitt, med handledning. Materialet är producerat av Forum för levande historia i samarbete med författarna av en bok med samma namn, och deras förlag.

Ge rasismen rött kort – Ett metodmaterial framtaget av pedagoger i Malmö, som lär ut barnrätt till elever och pedagoger på ett lekfullt sätt, i samarbete med bland andra flera stora fotbollslag. Förslag på lektioner, innehåll mm finns på projektets sajt.

Vi vill kunna presentera fler förslag på kurser, kompetenta föreläsare som kan ge er mer kunskap, olika möjligheter till utbildningar som anordnas hos er, samt videomaterial från olika aktörer. Men vi kan inte säga hur snart vi är färdiga med arbetet att sammanställa allt. Scrolla nedåt så länge för att hitta det material vi länkat till här!

Ni kan också kontakta oss för tips på bra föreläsare och mer läromaterial skolan kan använda som underlag för diskussioner, mejla till kontakt [at] fofoab.se.

INNEHÅLL:

***

Forum för föräldrar till afrosvenska barn, FAB Forum

Forumet, som har sin bas i Stockholm och på Facebook, har funnits sedan 2012, har medlemmar i hela Sverige samt även i andra nordiska länder. Fokus är att diskutera allt från hur man sköter afrohår och ger barnen en sund självkänsla till var man hittar lekmaterial, litteratur och film med svarta eller rasifierade barn som huvudpersoner. Under våren 2020 har forumets diskussioner blivit mer politiska och förtvivlade inlägg från föräldrar vars barn blivit utsatta för rasism, kränkningar eller diskriminering på grund av etnicitet eller hudfärg har fått oss att vilja kräva åtgärder. Tillsammans med övriga nätverk och organisationer som beskrivs här har forumet tagit initiativ till #Skoluppropet, som skickats ut till alla kommuner i hela Sverige med konkreta krav på åtgärder, i förskolor och skolor, mot afrofobi, rasism, kränkningar och diskriminering på grund av etnicitet eller hudfärg. Även regeringen, barnrättsdelegationen och alla myndigheter och organisationer som arbetar med skolfrågor samt barnrättsfrågor har tagit emot kopior av uppropet. Vi kommer att följa upp och fortsätta arbeta med skolfrågorna som en av våra huvudfrågor under det kommande året. Vi har också startat ett forum för pedagoger, där alla punkter i skoluppropet diskuteras tillsammans med föräldrar och experter.

***

Afrosvenskarnas forum för rättvisa, AFR

Genom AFR, som har sin bas i Malmö, kan ni hitta bra föreläsare och mycket kunskap om afrofobi, rasism och diskriminering på grund av hudfärg eller etnicitet, internationellt i EU och nationellt i Sverige. Organisationen arrangerar regelbundet seminarier och föreläsningar, allt är baserat på ideellt arbete. Varje år den 9 oktober anordnas en minnesdag för slaveriets avskaffande, i år i samband med en afrosvensk vecka. AFR organiserar även stöd till afrosvenskar som utsatts för hatbrott. Ordförande för AFR är riksdagsmannen Momodou Malcolm Jallow, som också är svensk medlem av EU-parlamentet och rapportör i frågor som gäller rasism och intolerans. Vice ordförande är Maria Dexborg, som också är en av talespersonerna för #skoluppropet.

AFR:s Facebooksida – Distansoberoende föreläsningar, aktiviteter, mm.

***

Afrosvenskarnas Riksorganisation, ASR

Afrosvenskarnas riksorganisation bildades 1990 och har sin bas i Stockholm. Flera av organisationens medlemmar har forskat kring afrofobi och svarta svenskars situation och kan hålla kunniga föreläsningar, eller delta i paneldebatter. Bland dem finns ordföranden Kitimbwa Sabuni och Victoria Kawesa, sekreterare för ASR, som båda har lång erfarenhet av att föreläsa. Organisationen arrangerar regelbundet olika typer av aktiviteter, men allt arbete är ideellt och det finns ingen avlönad personal. Att följa den officiella sidan på Facebook är bästa sättet att få information.

ASR på Facebook – debattinlägg, seminarier, aktiviteter.

***

Blacklivesmatter Sweden, BLM Sweden

Den yngsta av de ideella organisationerna, grundad år 2020, är samtidigt just nu en av de mest kända bland unga svarta svenskar. BLM Sweden sänder varje tisdag live via Facebook och tar upp aktuella frågor kring svarta svenskars situation. Ofta handlar det om händelser med inslag av afrofobi och rasism som media inte tagit upp. Sändningarna går också att se i efterhand. En av drivkrafterna är aktivisten, influencern och bloggaren Aysha Jones, en annan är Araia Ghirmai Sebhatu, grundare av nätverket Black Coffee, första rektorn i Akademin för Rörelsejuristerna, föreläsare inom visuell kultur, rörelsejuridik och antirasistiska organiseringsstrategier.

Blacklivesmatter Sweden på Facebook – Följ sändningarna, läs inläggen.

***

Ge rasismen rött kort – Skolresurs att lära av i Malmö

Arbetsgruppen bakom ideerna har till uppgift att hjälpa skolorna fördjupa sig i FN:s barnkonvention. Genom olika aktiviteter får skolbarnen kunskap om sina rättigheter. De vuxna i skolan dras med och måste också lära sig känna till barnkonventionens alla artiklar, arbeta utifrån barnets perspektiv och ha ett barnrättsperspektiv. Metoderna är okonventionella. ”Grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde” är ett projekt som engagerar eleverna och även de vuxna i samarbete med fotbollen.

Ge rasismen rött kort – På webbsidan finns arbetsmaterial för workshops med instruktioner till lärare, övningar för eleverna och metodbeskrivning. En inspirerande video berättar om projektet. Webbsidan har också länkar till många andra värdefulla webbplatser.

***

Forum för levande historia:

Prata rasism – många länkar till resurser, kunskap och utbildning för skola, arbetsplatser mm

Onlinekurs : Att motverka rasism i förskolan och skolan – en billig och mycket bra onlinekurs i ett antal korta videoavsnitt, som fungerar som en bra introduktion för pedagoger som vill veta mer om strukturell rasism.

Filmer som väcker frågor om rasism – Filmerna visar hur fördomar kan påverka oss i olika situationer. Hur uttrycks stereotypa föreställningar i vardagen och vad är rasism? Filmerna bygger på verkliga händelser. Till varje film finns samtalsövningar att använda för vidare diskussion.

***

Organisationen Friends:

Videokurser om trygghet i skolan och om rasism i skolan – skapa en inloggningsidentitet och ta del av videokurserna gratis.

Rådgivning via telefon eller mail – när du behöver personligt stöd och råd.

***

Film och skola (en del av Swedish Film):

Raskortet – Svensk dokumentär (58 min) från 2014 av Osmond Karim och Malin Holmberg-Karim. ”Filmen handlar om att vara svart i Sverige. Jag vill plocka fram historierna. Låta människor berätta om sina erfarenheter. På sina egna villkor. Rakt in i kameran.” Det finns en lärarhandledning (pdf) till filmen, som kan användas som utbildningsmaterial för pedagoger.

***

Organisationen IM, individuell människohjälp:

Kortfilmen ”Färgblind” – Varför påstår sig vissa vara färgblinda när det kommer till hudfärg, och varför agerar så många baserat på hudfärg och utseende? När går nyfikenhet, välvillighet, antaganden eller misstänksamhet över i rasism? Förklaringar och svar på de vanligaste frågorna om rasism, diskriminering och antirasism och alla kopplingar som görs till det i filmen, hittar du på IM:s FAQ-sida om antirasism.

***

Kunskapsbanken Bilders makt

Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa, rasistiska, bilder. De som känner igen stereotyperna ser repetitionen av samma bilder om och om igen genom historien och i samtiden – och vet att de ofta använts i propaganda avsedd att avhumanisera dem de skildrar. Bildbanken berättar om bildernas historiafunktion och teman. Den kan användas i undervisning för äldre barn från 15 år och för att öka kunskapen hos pedagoger om hur negativt vi påverkas av de stereotyper vi ser dagligen i våra visuella flöden. Joanna Rubin Dranger och Moa Matthis som skapat bildbanken kan också föreläsa om hur den kan användas som ett kraftfullt verktyg i skolan och förmedla kunskap om hur vi skapar bilder som inte är stereotypa.

Bilders makt – Bilder, illustrationer, videor och text om rasistiska stereotyper.

***

Skolverket:

Åtgärder mot kränkande behandling – En checklista för åtgärder och utvärdering.

Så kan ni åtgärda kränkande behandling och diskriminering – ett pedagogiskt stödmaterial, med många praktiska tips, för att skapa en miljö fri från diskriminering och kränkningar.

Främlingsfientlighet och rasism i vardagen – Att arbeta med aktiva åtgärder: Om rasistiska och främlingsfientliga uttryck förekommer i vardagsarbetet på skolan är det viktigt att personal markerar att detta inte är förenligt med skolans värdegrund. Det kan också behövas omedelbara åtgärder för att skydda enskilda elever i dessa situationer. Här hittar du stödmaterial.

Främlingsfientlighet – teori och regelverk – Ger kunskap om vad främlingsfientlighet, rasism och intolerans är och hur problemen kan visa sig i skolan och i samhället i stort.

Främlingsfientlighet – läget på vår skola – Så här gör du för att kartlägga läget på din egen skola.

Åtgärder mot kränkande behandling – så här arbetar du med aktiva åtgärder, skapar rutiner för akuta situationer och tar reda på vad du är skyldig att göra som pedagog, rektor, respektive huvudman för skolan om en elev blir utsatt.

Skollag och förordningar – dessa regler styr arbetet i skolan och ansvaret för verksamheten. Här får du en heltäckande genomgång av vad som gäller för de olika skolformerna.

***

Skolinspektionen och Barn och elevombudet

Detta kan du anmäla till skolinspektionen – information om vad du kan klaga på och vad Skolinspektionen kan göra åt saken.

Detta händer efter en anmälan till skolinspektionen – information om hur ett ärende behandlas efter att det kommit in.

Här gör du en anmälan på nätet – formulär och instruktioner

Nytt barnombud från 20 augusti 2020 – presentation av ombudet

Frågor och svar om kränkningar – vanliga frågor om hur BEO arbetar.

***

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Utred och åtgärda trakasserier i förskolan, skolan eller högskolan (Här berättar DO vad den som är ansvarig för verksamheten ska göra om någon blir trakasserad. Med trakasserier menar DO både sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder).

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder – Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning. Ingen får diskriminera en elev i skolan.

Ny DO från 1 december 2020 – ”Lars Arrhenius blir vår nya Diskrimineringsombudsman. Han är en erfaren jurist och har länge arbetat med rättighetsfrågor. Han kommer att vara betydelsefull i arbetet mot diskriminering och för alla människors lika värde och rättigheter”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

***

Barnombudsmannen, BO

Barnrättsresan – ett metodmaterial för att arbeta med barnrätt i kommuner och hos myndigheter

Barnrätt i praktiken – fler resurser för myndigheter och kommuner

Statistik om barn och unga – om levnadsförhållanden, kommunvis, länsvis, jämförelsevis och på karta.

***

Rädda Barnen

När något har hänt – en handbok för att hjälpa barn som varit med om något svårt.

***

Röda korset

Black Lives Matter: Resources for Young People – Help young people to reflect on the Black Lives Matter movement with a focus on how people might experience racism and how it might feel (Red Cross UK). Ages: 11-18, Type: Quick activities, Topics: Kindness, Newsthink. With pedagogic session plans.

***

FAB