Har du som elev blivit utsatt för eller bevittnat rasism?

elev i trappa
Foto: Ryan Tauss

Här hittar du länkar till råd, stöd och kunskap. Du och alla andra elever har rätt till en trygg skola utan afrofobi, rasism och diskriminering. Rektor och skolans huvudman, eller ägare, är skyldiga att ingripa och anmäla alla händelser där elever blir kränkta, rasistiskt påhoppad eller diskriminerade. Gör de inte det kan de bli straffade och få böter.

Om du blir utsatt för rasism – Ungdomsmottagningarnas hemsida UMO.
Har du blivit dåligt behandlad för att du har en viss hudfärg, ett visst namn eller kommer från ett visst land? Då har du blivit utsatt för rasism, och det är inte okej. Här får du tips på vad du kan göra om det händer dig. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Du kan kontakta Barn- och Elevombudet, BEO, som kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. De kan informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning och vad den innebär. De utreder också anmälningar om kränkningar i skolan, precis som Skolinspektionen. 

Det här kan du anmäla hos Skolinspektionen. Här gör du din anmälan.

Skolan har ansvar för alla elever och är skyldiga att göra flera saker om en elev blir utsatt för rasism eller diskriminering på grund av hudfärg eller etnicitet. Skolan måste alltid agera direkt och rapportera samt anmäla rasism, kränkningar och andra allvarliga händelser. De måste också direkt stoppa, kartlägga och förebygga rasism. Ansvaret för att det blir gjort ligger på rektor och huvudmannen, dvs politiker i skol- eller utbildningsnämnden i din kommun. Läs mer om detta och hitta länkar i den här artikeln: https://fofoab.se/skolansvaret/

Här finns en bok med många tips på hur skolan kan arbeta praktiskt mot kräkningar och mobbning. Den kan vara intressant också för dig som elev att läsa: ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar”. Boken kan laddas ner som pdf och berättar om forskning, vanliga situationer i skolan och om hur skolor som lyckats bra har gjort. I boken finns samtalsfrågor som är avsedda att användas av grupper av lärare och annan skolpersonal som tillsammans vill utveckla arbetet på skolan. Skolverket gav ut boken första gången 2015 och den har reviderats 2019.

Till sist ett material på engelska, för elever från 11-18 år. Black Lives Matter: Resources for Young People – ”Help young people to reflect on the Black Lives Matter movement with a focus on how people might experience racism and how it might feel (Red Cross UK). Type: Quick activities, Topics: Kindness, Newsthink. With pedagogic session plans.”

***

FAB