Föräldranätverket – för #enskolafrifrånafrofobi och rasism.

Vi vill arbeta för att motverka och förebygga rasism och diskriminering i skola och förskola.

Vi vill arbeta för att medvetandegöra pedagoger, huvudmän, skolpolitiker och föräldrar om den rasism som förekommer i skolan och hur vi kan arbeta tillsammans för att motverka och förebygga den.

Vi vill också arbeta för en öppen diskussion om vithetsprivilegier, etnicitet och rasifiering. Göra det möjligt att prata om de här frågorna och våra individuella positioner på stegen av privilegier utan att vita känner sig attackerade, slår ifrån sig och säger ”jag är inte rasist”. Fokus ska ligga på de utsattas upplevelse.

Vi anser att skolan ska vara en plats där alla elever känner sig välkomna oavsett bakgrund : etnicitet, ursprung, religiös övertygelse, funktionsvariationer, kön eller sexuell läggning.

Vi kommer att bygga ut den här webbplatsen med sidor där du kan få praktiska råd och mer kunskap om hur du kan agera när ditt barn blir utsatt, där du kan söka kontakt med någon av oss som arbetar aktivt med skolpolitiska frågor och där du får tips om hur du kan engagera dig. Kom gärna tillbaka om ett tag, när vi har hunnit publicera mer information och material.

Vi som står bakom föräldranätverket är Forum för föräldrar till afrosvenska barn, i samarbete med en rad andra aktörer.

Forum för föräldrar till afrosvenska barn
& Föräldranätverket – för #enskolafrifrånafrofobi och rasism.