Samarbete med Friends kring rasism i skolan – för att stötta afrosvenska barn

crop faceless diverse schoolgirls reading textbook on pier in park
Photo by Zen Chung on Pexels.com

I vårt forum skriver föräldrar ofta om händelser deras barn råkat ut för i skolan eller förskolan, där rasistiska eller diskriminerande handlingar gjort barnen ledsna, arga eller rädda. Nätverket av föräldrar kan ge råd, men bara till en viss gräns. Därför inleder vi nu ett samarbete med organisationen Friends. De har en aktiv rådgivning, kan ge råd och stöd till föräldrar, arrangera utbildning för skolor, samt prata med barn och ungdomar.

En av de absolut vanligaste anledningarna till att en medlem gör ett inlägg och ber om råd i Forum för föräldrar till afrosvenska barn, är att ett barn har råkat ut för någon form av kränkning, i skola eller förskola, med utgångspunkt i någon av diskrimineringsgrunderna etnicitet eller hudfärg.

Vi som arbetar med forumet och Skoluppropet gör det ideellt och har inte alltid tid att ge det extra stöd vi ser att många föräldrar behöver. Därför tog vi kontakt med stiftelsen Friends som lyfter de här frågorna i stödjande samtal, föreläsningar, digitala kurser och annat stöd för både vårdnadshavare och pedagoger, videor och poddar om diskriminering, rasism, ord och begrepp – och mycket annat.

VIDEON: Samtal med Patrick Konde, sakkunnig hos Friends och Barakat Ghebrehawariat, Demokratiagenten, kring hur rasism kan ta sig uttryck i skolan och vad vi gör åt den. Från samtalsserien ”Vi måste prata

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan, det visar Friends senaste årsrapport. Samtidigt finns det en rädsla för att diskutera ämnet idag inom både skolvärlden och samhället i stort. Här kommer Friends in i bilden, genom att de kan hjälpa till med råd till både föräldrar och ungdomar, de kan också hjälpa till med utbildningsinsatser i samarbete med skolan eller skolans huvudman.

Alltså: om du som läser det här känner behov av extra stöd eller vägledning på grund av något jobbigt som hänt ditt barn i skolan och som har anknytning till rasism eller diskriminering, eller om du rent allmänt anser att pedagoger och annan personal i din skola skulle behöva utbildning i de här frågorna, så kan du kontakta Friends på mail: radgivning@friends.se.

FAB