Rapporter

Afrofobirapporten

Så här skriver Mångkulturellt centrum om rapporten: ”Samma land men olika villkor!” ”2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) den kartläggning och kunskapsöversikt som gjorts om afrofobi och afrosvenskarnas situation, till Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag. Kunskapsöversikten [… forts]

Rapporter

”Att färgas av Sverige”

Studien Att färgas av Sverige publicerades 2007 av den dåvarande DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (en myndighet som senare lades ner och ersattes av Diskrimineringsombudsmannen som hanterar alla grunder för diskriminering). Så här skrev DO [… forts]

bok över knäet med hand
AKTUELLT

Vittnesmål

De här vittnesmålen om afrofobi kommer från föräldrar, barn – och vuxna som inte har glömt och fortfarande bär med sig sorg och ilska över det de blivit utsatta för. Deras berättelser visar att afrosvenska barn [… forts]

skylt med black lives matter
AKTUELLT

Skoluppropet mot afrofobi

Tusentals föräldrar till afrosvenska barn i hela landet vill se krafttag i skolvärlden mot afrofobi och andra former av rasism och diskriminering på grund av hudfärg. Nu skickar vi ett öppet brev till Sveriges rektorer, [… forts]

barn med lockigt hår
AKTUELLT

Kunskap & Fakta

Vad behöver du veta? Söker du efter statistik? Forskning? Rapporter? Lugn, vi kommer snart att länka till en del av det som finns på webben om afrosvensk verklighet, om mobbning i skolan, om afrofobi och [… forts]